خانه / Reseller

Reseller

فروش نمایندگی

شرکت طلوع هاست برای اشخاصیکه بدون سرمایه گذاری خواهان ساخت شرکت میزبانی و طراحی وب سایت،  مستقل به نام مخصوص و یا به نام این شرکت داشته باشند میپذیرد

سهولت و امتیازات قرار ذیل است:

مشتری های شما توسط خود شما  در پنل نمایندگی شما مدیریت خواهد شد

تمام لیبل ها مربوط به نام و لوگوی خود شما خواهد بود

مشتری از نمایندگی خدمات شما از شرکت ما خبر نخواهد شد

شما میتوانید قیمت ها را به دلخواه خویش طراحی کنید  ما تخفیف زیادی را به شما در نظر میگیریم.

همچنان تخفیف های ویژه برای شما در نظر خواهد گرفتیم

هرنوع خدمات تخنیکی مشتریان شما را ما حل خواهیم نمود

شما با بسیار هزینه کم صاحب یک شرکت مستقل خودتان خواهید شد.

شرایط نمایندگی:

یک نام مستقل به شرکت خود انتخاب نماید.

یک وب سایت از شرکت ما به شرکت خود فعال کنید.

و یکی از بسته های که برای نمایندگی فروش در نظر گرفتیم را انتخاب کنید که در لینک ذیل میتوانید بسته هارا مشاهده کنید.

 

برای مشاهده بسته های هاستینک بالای لینک ذیل کلیک فرماید

http://shop.tolohost.com/cart.php?gid=4

و یا برای بیشتر معلومات در باره نمایندگی با ایمیل و اسکایپ و فیسبوک به تماس شوید.

https://www.facebook.com/tolohost/

اسکایپ    tolohost

ایمیل:  info@tolohost.com