خانه / Uncategorized / مهارت های ما در طراحی و دیزاین وب سایت
طراحی وب سایت در افغانستان
طراحی وب سایت در افغانستان

مهارت های ما در طراحی و دیزاین وب سایت

[skillwrapper type=”bar”] [skill title_background=”#f7a53b” bar_foreground=”#f7a53b” bar_background=”#eeeeee” percent=”90″ title=”CSS3″] [skill title_background=”#6adcfa” bar_foreground=”#6adcfa” bar_background=”#eeeeee” percent=”100″ title=”WordPress”] [skill title_background=”#fa6e6e” bar_foreground=”#fa6e6e” bar_background=”#eeeeee” percent=”85″ title=”PHP”] [skill title_background=”#336699″ bar_foreground=”#ebf823″ bar_background=”#eeeeee” percent=”80″ title=”jQuery”]